Overig nieuws

Solar orientatieverlichting fietspad Burgum

Gemeente Tytsjerksteradiel heeft gekozen voor de actieve markering van Sysconnect om het fietspad Elingsloane in Burgum te verlichten. Deze LED verlichting is in het wegdek verzonken en steekt niet uit boven het asfalt. Fietsers kunnen er probleemloos overheen rijden....

Fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel verlicht

DALERPEEL - Het fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel heeft vanaf vandaag verlichting. Het pad is een bekende fietsroute voor scholieren en toeristen. "Als het donker is, geeft dat toch een gevoel van onveiligheid en bij schoolgaande jeugd vinden we het een...

Veilig oversteken in Beuningen

BEUNINGEN – De oversteekplaats Wilhelminalaan – Glazenier in Beuningen krijgt een automatisch systeem dat automobilisten waarschuwt als er fietsers, scooterrijders of voetgangers aankomen. Het is de eerste oversteekplaats in de gemeente Beuningen die met dit systeem...

Hardenberg zet ITS-techniek in voor verkeersveiligheid

In Hardenberg worden fietsers sinds deze week met Intelligent Transportsystem-techniek de veiligste kant opgestuurd. Rijdt er zwaar verkeer op de Bruchterweg, dan slaat het systeem aan en leiden oplichtende displays, bebording en LED-lampen in het wegdek fietsers naar...

Oversteekplaatsen Oostersingel nog veiliger gemaakt

Berkel en Rodenrijs – In de achterliggende weken is op de Oostersingel hard gewerkt aan de oversteekplaatsen en de versmallingen in de weg. Mede om de veiligheid van de voetgangers te verbeteren. Het project maakt deel uit van het mobiliteitsplan Berkel om de...

Duurzame solar verlichting geplaatst in tuin kasteel Wijchen

De tuin van Kasteel Wijchen is donderdagmiddag 13 november voorzien van duurzame verlichting (op nieuwe pad aan de zijkant van het kasteel). Deze lichtmasten, geleverd en geplaatst door firma Sysconnect werken volledig op zonne-energie en zijn daarmee energieneutraal....

Lid IGOV Innovatie Platform Openbare Verlichting

Sysconnect is lid van het IGOV Innovatie Platform. Het doel van het IGOV Innovatie Platform is het stimuleren en initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het zowel technische als beleidsmatige of regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op...

Oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid van voetgangers

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer.

Bij een aanrijding met een snelheid van 30 km per uur heeft een voetganger 90% kans om te overleven, maar als een voertuig je met 50 km per uur raakt kan die botsing dezelfde invloed hebben als een val vanaf de vierde verdieping van een gebouw.
Gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigen dat verkeersongevallen inderdaad vaker tot de dood leiden. In 2013 verloren meer dan 270.000 voetgangers wereldwijd hun leven, wat neerkomt op bijna 1/5 van het totale aantal sterfgevallen.

In de Verenigde Staten onthullen cijfers van het Insurance Institute for Highway Safety een toename van 46% van het aantal voetgangers dat op de weg sterft. Dit komt vooral door het uitbreiden van uitvalswegen in stedelijke en landelijke gebieden.

Irene González van The World Bank vindt het aantal veel te hoog. ’In Peru, waar we zijn gevestigd, zijn de gegevens over verkeersongelukken met voetgangers net zo verbazingwekkend’. Volgens het ministerie van Volksgezondheid loopt bijna de helft van de voetgangers die bij een aanrijding zijn betrokken meerdere verwondingen op en 22% van hen lijdt een trauma aan het hoofd op. De kans op een dodelijke afloop of andere ernstige verwondingen is erg groot.

Stop ernstige verkeersongevallen

Een belangrijke factor van verkeersongevallen is de stedelijke omgeving zelf. De wegen zijn gebouwd rondom de behoefte van auto’s, ten koste van mobiliteit voor voetgangers. Het gebrek aan veilige oversteekplaatsen en de mogelijkheid voor te hoge rijsnelheden zijn hier voorbeelden van.

González vindt dat het openbaar vervoer grote risico’s met zich mee neemt in Peru. ‘Onveilige bus-systemen brengen ook voetgangers in gevaar. Testen met mini bussen geven het voorbeeld: bij afwezigheid van bushaltes stoppen de voertuigen overal op straat om passagiers op te halen en af ​​te zetten. Dit zorgt er voor dat ze vaak erg roekeloos rijden door dicht en chaotisch verkeer wat dan ten koste kan gaan van voetgangers’.

Toch blijft lopen de belangrijkste manier van transport voor veel Peruanen. Ongeveer 25% van de reizen in Lima/Callao en zelfs 50% in Cusco worden lopend gedaan. Als we naar deze cijfers kijken, is het overduidelijk dat voetgangersveiligheid een veel grotere prioriteit moet worden. Het is belangrijk om vervoerssystemen te maken die rekening houden met alle soorten weggebruikers en niet alleen met automobilisten.  Van kinderen tot ouderen, zwangere vrouwen, personen met een handicap, iedereen moet zich veilig kunnen voelen op straat.

González was aanwezig bij het 2e nationale Road Safety Congress van Peru ‘Als onderdeel van het zoeken naar oplossingen, hebben wij het 2e Nationale Road Safety Congress van Peru bijgewoond samen met verschillende vertegenwoordigers van de Wereldbank. Een van hen was Oliver Braedt, leider van het programma voor duurzame ontwikkeling van de bank, die de belangrijkste risicofactoren die van invloed zijn op de veiligheid van voetgangers benadrukte’ (raadpleeg de WHO-handleiding over voetgangersveiligheid voor meer informatie):

  • Snelheid: hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op ernstige of dodelijke verwondingen. Bij 30 km / u is de overlevingskans 90%, bij 60 km / u is de kans 25%. Ook  verminderen hogere snelheden het perifere zicht (omgeving) van bestuurders, vergroten ze de stopafstand die nodig is en zorgt het voor een afneming van de reactietijd.
  • Alcohol: alcohol heeft een slechte invloed op de fysieke en mentale capaciteit van weggebruikers. Rijden wanneer je dronken bent  wordt als heel gevaarlijk beschouwd omdat alcohol het beslissingsvermogen aantast, je reflexen langzamer maakt, je aandachtsspanne verkort en de gezichtsscherpte beïnvloedt terwijl dit allemaal belangrijk is om veilig te kunnen rijden. Daarnaast hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat dronken bestuurders de neiging hebben om te veel te versnellen.
  • Ontbreken van passende oversteekvoorzieningen: we zien veel te veel wegen en straten met slechte of zelfs geen voetgangersvoorzieningen. Periodiek wegonderhoud stopt meestal aan de stoeprand, en een drukke stoep met geparkeerde auto’s zorgt ervoor dat voetgangers vaak op de weg moeten lopen. De omstandigheden zijn het ergst  op de uitvalswegen en op kruispunten, waar het risico voor voetgangers toeneemt. Stedelijke wegen maken het mogelijk voor auto’s om hoge snelheden te bereiken. Ook zijn er te weinig veilige voetgangersoversteekplaatsen wat dus het risico verhoogd.
  • Andere factoren: onder meer een gebrek aan het zich houden aan weg verkeersregels, afgeleid rijgedrag in verband met telefoons en oordopjes, slecht zicht door onvoldoende straatverlichting, koplampen die niet goed werken en bestuurders die kiezen om te rijden terwijl ze te vermoeid zijn.

Gelukkig zijn er verschillende acties die het risico voor voetgangers verminderen!

    • Creëren van speciale ruimtes voor de voetgangers, zoals hogere trottoirs, een brede stoep en  gedeeltelijke of volledige voetgangersstraten en pleinen. Veilige oversteekplaatsen zijn de oplossing en moeten op de juiste manier worden aangegeven en geplaatst. Andere belangrijke punten voor het ontwerp van de stoep zijn goede zichtbaarheid, verlichting en de afwezigheid van belemmeringen in/op de stoep.
    • Snelheidsreductie, waarbij snelheidslimieten worden vastgesteld die geschikt zijn voor elke omgeving en die ervoor zorgen dat ze worden gehanteerd. De snelheid in stedelijke gebieden moet bijvoorbeeld in sommige buurten worden beperkt tot 50 km / uur, of zelfs 10, 20, 30 km / u, om zo ook het lopen en/of fietsen aan te moedigen. Aanpassing van de infrastructuur – door de weg te versmallen, toevluchtseilanden te bouwen, ophogingen aan te brengen, verhoogde oversteekplaatsen voor voetgangers en verkeersdrempels – is een goede oplossing voor snelheidsvermindering.
    • Bevordering van een groter bewustzijn, door het geven van lessen en trainingen op het gebied van verkeersveiligheid. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verkeerswetten die voorrang geven aan voetgangers algemeen bekend zijn en ook echt worden nagestreefd.

 

Het is duidelijk dat voetgangersveiligheid vanuit veel kanten oplossingen vereist. Dit moet gedaan worden met een slim weg ontwerp wat wordt gecombineerd met strenge handhaving van verkeersregels, snelle reactie na een ongeluk en verbeterde educatie op het gebied van verkeersveiligheid. Overheden, planners, ingenieurs, ontwikkelingspartners, weggebruikers… iedereen heeft hierin een rol……. Iedereen kan zorgen voor verbetering door er samen voor te werken en te zorgen dat iedereen zich er daadwerkelijk aan houdt. Zo kunnen we een groot verschil maken en veel (voetgangers)levens redden.

Bron: http://blogs.worldbank.org/transport/some-solutions-improving-pedestrian-safety

Afspraak maken?

Is deze oplossing ook voor u interessant?  Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.