Veilig oversteken

Thermische camera’s

Thermische Beeldvorming

Een thermische afbeelding bevindt zich in het ‘’langegeolf-infrarood’’ spectrum en moet niet worden verward met ‘’nabije infrarood’’.
Het meest voorkomende type van thermische-beelvisualisatie is de stand ‘’white hot’’, wat betekent dat in de grijswaarden-beeldweergave zwart koud is (bijv. De lucht) en wit warm is (bijv. De zon).

Hoewel visuele beeldvorming een volwassen technologie is, die zich in de praktijk heeft bewezen in toepassing voor verkeersdetectie, heeft thermische beeldvorming toch bepaalde voordelen:

  • Nachtzicht over lange afstand
  • Immuun voor dynamische/bewegende schaduwen
  • Minder gevoelig voor schittering van koplampen en van de zon
  • Lichtreflecties door water of andere glimmende oppervlakken hebben minder invloed
  • Over het algemeen beter zicht bij mist, regen en sneeuw

Als gevolg van dat ‘’betere’’ beeld hebben detectiesystemen die gebruik maken van thermische camera’s geen valse en gemiste meldingen, bieden ze mogelijkheden voor betere timing van de verkeerslichten en een efficiëntere en veiliger verkeersdoorstroming dan welke technologie dan ook. Thermische camera’s detecteren ook de warmte van fietsers en voetgangers sneller en betrouwbaar.

ThermiCam Productbeschrijving

De ThermiCam is een geïntegreerde  thermische IP-camera en detector. Deze bidet aanwezigheidsdetectie en tellen van voertuigen en fietser, het meten van de zonebezetting, dual-stream videocompressie en mogelijkheden voor visualisatie via web interface.

Aanwezigheidsdetectie van voertuigen, zonebezetting en tellen

ThermiCam detecteert en controleert bewegende en stilstaande voertuigen op en in de buurt van kruispunten met verkeerslichten. Via uitgaande detectiesignalen en/of via Protocol wordt informatie over de aanwezigheid van voertuigen (d.w.z. voertuig aanwezig of voertuig niet aanwezig in een detectiezone), informatie over de telling van voertuigen en zonebezetting verzonden naar de schakelpost, zodat de timing van de verkeerslichten dynamisch kan worden aangepast. Dit resulteert in kortere wachttijden, verbeterde verkeersdoorstroming en minder vervuiling.

Aanwezigheidsdetectie & tellen van fietsers

ThermiCam is ook een rendabele oplossing voor detectie van fietsers. Ook hier worden uitgaande signalen en/of events genegeerd wanneer fietsers aanwezig zijn in een door de gebruiker geconfigureerde detectiezone. Dit maakt het mogelijk fietsers voorrang te geven en beter te beschermen bij kruispunten met verkeerslichten. Informatie over de telling van fietsers kan voor weergave en analyse ook worden verzonden naar FLUX. Geïntegreerde data van fietsers kunnen worden opgeslagen in de sensor en lokaal of op afstand worden uitgelezen via TDT.
Natuurlijk kan ThermiCam detectie van voertuigen en fietsers tegelijkertijd uitvoeren. U hoeft ook slechts de benodigde functionaliteit of functionaliteiten te activeren.

ThermiCam is een rendabele en betrouwbare oplossing die alle voordelen biedt van traditionele visuele detectie, maar met de bijkomende voordelen van thermische detectie. Dit is een systeem dat boven de grond wordt geïnstalleerd, zonder de hoge installatie- en onderhoudskosten die kenmerkend zijn voor traditionele inductielussen.
Het systeem kan worden gebruikt voor tijdelijke of permanente toepassing.

Afspraak maken?

Is deze oplossing ook voor u interessant?  Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.